วันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

 • วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
  • การเดิน-วิ่งหรรษาเทรล ระยะทาง 3 กิโลเมตร (ไม่จำกัดอายุ ไม่มีการแข่งขัน)

 

 • วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2561
  • การแข่งขันวิ่งเทรล ระยะทาง 10 กิโลเมตร (อายุ 13 ปีขึ้นไป)
  • การแข่งขันวิ่งเทรล ระยะทาง 21 กิโลเมตร (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
  • การแข่งขันวิ่งเทรล ระยะทาง 32 กิโลเมตร (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
  • การแข่งขันวิ่งเทรล ระยะทาง 50 กิโลเมตร (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

 

สมัครเข้าร่วม