สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง เขาประทับช้าง ตั้งอยู่ที่ อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 117 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1:40 ชั่วโมง
GPS 13.606744, 99.663097

 

 

เขาประทับช้าง