เสื้อที่ระลึกสำหรับนักกีฬาถุงอุปกรณ์เหรียญที่ระลึกเสื้อผู้พิชิต