ที่พัก ที่น่าสนใจ ของจังหวัดราชบุรี 

ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำเต๊นท์มากางได้บริเวณสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่าย โดยที่บริเวณงานมีห้องอาบน้ำ และห้องสุขาไว้บริการ

กรณีที่ต้องการที่พักรีสอร์ท/โรงแรม แนะนำให้พักในตัวเมืองราชบุรีซึ่งถึงก่อนบริเวณงานประมาณ 20 กิโลเมตร (หากมาจากกรุงเทพฯ)