ตารางการสมัคร ประทับช้

หมายเหตุ

  1. นักวิ่งจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากลุ่มอายุที่กำหนด (การคำนวณอายุ ค.ศ. 2019 ลบด้วย ปี ค.ศ. เกิด)
  2. ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนกลุ่มอายุได้ตามความเหมาะสมของจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
  3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด