• สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง เขาประทับช้าง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
  GPS 13.606744, 99.663097

 • วันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2561

  • วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
   • การเดิน-วิ่งหรรษาเทรล ระยะทาง 3 กิโลเมตร (ไม่จำกัดอายุ ไม่มีการแข่งขัน)

   

  • วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2561
   • การแข่งขันวิ่งเทรล ระยะทาง 10 กิโลเมตร (อายุ 13 ปีขึ้นไป)
   • การแข่งขันวิ่งเทรล ระยะทาง 21 กิโลเมตร (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
   • การแข่งขันวิ่งเทรล ระยะทาง 32 กิโลเมตร (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
   • การแข่งขันวิ่งเทรล ระยะทาง 50 กิโลเมตร (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

  12

 • ตารางการสมัคร ประทับช้

   

   

  หมายเหตุ

  1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้สมัครโดยเด็ดขาด

  12

 • ตารางการสมัคร ประทับช้

   

   

  หมายเหตุ

  1. การเดินวิ่งหรรษา 3 กม. ไม่มีการแข่งขัน
  2. เหรียญและเสื้อ Finisher สำหรับนักกีฬาที่เข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัคร กรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด

  12

 • ตารางการสมัคร ประทับช้

   

   

  หมายเหตุ

  1. นักวิ่งจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากลุ่มอายุที่กำหนด (การคำนวณอายุ ค.ศ. 2019 ลบด้วย ปี ค.ศ. เกิด)
  2. ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนกลุ่มอายุได้ตามความเหมาะสมของจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
  3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

   

   

 •